Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

FaR - fysisk aktivitet på recept

Rosenrörelser ingår i Stockholms läns landstings och Idrottsrörelsens nätverk för Fysisk Aktivitet på recept (FaR).

Fysisk aktivitet har visat sig ha en så positiv inverkan på olika sjukdomar att Stockholms läns landsting har gått ut med en rekommendation till läkare och vårdcentraler att i möjligaste mån utnyttja fysisk aktivitet i förebyggande, behandlande och rehabiliterande syfte. Detta har resulterat i ett samarbete med Stockholms Idrottsförbund i form av ett nätverk som heter FaR. Anni Andreasson, Lena Eliasson och Gunilla Wallin är utbildade FaR-ledare.