Rosenrörelser
Välkommen
Kurser
FaR - fysisk aktivitet på recept
Ett Rosenrörelsepass
Rörelsetips
Varför Rosenrörelser?
Anatomi
Om Rosen
Litteratur och länkar
Kontakta oss
FaR - fysisk aktivitet på recept

Rosenrörelser ingår i Stockholms läns landstings och Idrottsrörelsens nätverk för Fysisk Aktivitet på recept (FaR).
Deltagare, som kommer med ett recept i handen, för betala en något lägre avgift.

Fysisk aktivitet har visat sig ha en så positiv inverkan på olika sjukdomar att Stockholms läns landsting har gått ut med en rekommendation till läkare och vårdcentraler att i möjligaste mån utnyttja fysisk aktivitet i förebyggande, behandlande och rehabiliterande syfte. Detta har resulterat i ett samarbete med Stockholms Idrottsförbund i form av ett nätverk som heter FaR. Sedan hösten 2010 är Lena Eliasson och Gunilla Wallin utbildade FaR-ledare.