Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Rosenmetoden

Rosenmetoden är en kroppsbehandling, som genom mjuk beröring löser upp muskelspänningar och ger djup avslappning.

Muskelspänningar, beror på att muskeln är i ständigt arbete och därigenom stjäl kraft och bidrar till trötthet. De begränsar rörligheten, blodcirkulationen och kan orsaka fysisk smärta.

Känslomässigt hindrar spänningarna förmågan att uppleva och uttrycka känslor, de begränsar vår kreativitet, våra resurser och vår kraft.

Rosenmetoden är en framkallningsprocess från omedvetet till medvetet, ”från den person som du tror att du är till den du verkligen är” (Marion Rosen).

Marion Rosen har utarbetat både Rosenmetoden och Rosenrörelserna ur sitt arbete som sjukgymnast.

 

1 timmes behandling 600 kr

Pröva 3 behandlingar för 1.500 kr

 

Gunilla Wallin

Rosenterapeut / Lärare i Rosenrörelser

070-651 13 21

Mottagning på Söder i Stockholm

Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund