Rosenrörelser
Välkommen
Kurser
FaR - fysisk aktivitet på recept
Ett Rosenrörelsepass
Rörelsetips
Varför Rosenrörelser?
Anatomi
Om Rosen
Litteratur och länkar
Kontakta oss
Välkommen

Rosenrörelserna utgår från kroppens anatomi och under ett pass rör vi alla större leder och muskler i de riktningar de har möjlighet till. De mjuka övningarna ger gradvis en ökad rörelsefrihet i såväl muskler som leder.

Rörelserna är unika då de gör oss uppmärksamma på spänningar i kroppen. De ökar lyhördheten för hur vi reagerar på vardagens påfrestningar, t ex stress och ensidig belastning.

Rosenrörelser är ett perfekt sätt att börja sin träning om man har ett alltför stillasittande liv. Rosenrörelser passar alla åldrar, både män och kvinnor oberoende av vilken träning man för övrigt ägnar sig åt. De går utmärkt att kombinera med lågintensiva aktiviteter som promenader eller simning. För de som tränar mycket och känner att de är alltför spända och att statisk stretching inte räcker till för att lösa upp spänningarna är rörelserna också bra.

Rosenrörelser är också unika genom sitt fokus på avslappnande rörelser, i motsats till rörelser som syftar till att uppnå maximal styrka och kontroll.

Rosenrörelser är ett program skapat av sjukgymnasten Marion Rosen för att hålla kroppen rörlig och vital upp i hög ålder. Marions kärlek till dans och musik bidrar även till att fylla rörelserna med dans och glädje.