Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Rosen/Avslappningsrörelser i skolan HT14

Ett unikt pilotprojekt för avslappningsrörelser och stresshantering i skolan. 

Stress är ett ökande problem i dagens skola med många negativa effekter i form av spänningar, ont i magen eller huvud, ökad irritation och koncentrationssvårigheter. Rosenrörelser har motsatt effekt. 

Tanken dök då upp att försöka utforma ett program med för avslappning och kroppsmedvetenhet med utgångspunkt från Rosenrörelser . Dessa rörelsepass kombineras med kortare teoretiska inslag om vad spänningar är och hur de påverkar oss; om kopplingen mellan kropp och sinne; att det finns redskap för att hantera stress – annat än kanske det vanligaste; att försöka stå ut och hoppas att det går över.

Kombinationen av rörelser och teori är utgångspunkt i pilotprojektet Avslappningsrörelser i skolan. Det genomförs hösten 2014 i Hälsofrämjandets regi i samarbete med Stockholms Skolidrottsförbund och ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.

Sammanlagt drygt 100 elever från årskurs 6 i grundskolan till årkurs 2 i gymnasiet kommer delta i en 60-minuterslektion en gång i veckan under en period av 8 veckor. Eleverna kommer att genomföra en webb-baserad enkät före respektive efter undervisningsperioden så att vi kan utvärdera hur de har upplevt kursen och vad de har lärt sig. Målsättningen är att eleverna ska ha blir mer avslappnade och trygga i sin grupp, få bättre insikt om vikten av balans mellan stress och avslappning samt få redskap för att hantera stress genom hela livet.

Deltagande skolor är Storvretskolan, Skärpängsskolan, Futuraskolan,  Sjödalsgymnasiet samt Internationella Engelska Gymnasiet.

 

Preliminärt kursinnehåll

Varje lektion inleds med en kort teoretisk genomgång följd av avslappningsrörelser. Rörelserna utförs i grupp till musik och är anpassade till elevernas ålder och önskemål.

De ämnesområden som kommer att beröras är: 

–      Introduktion. Avslappning, vad är det?

–      Stress - hur påverkas vi av spända muskler?

–      Andningen. Spänd eller avslappnad

–      Kopplingen mellan kropp och sinne

–      Musikens roll för avslappning

–      Pausens betydelse

–      Studieteknik och avslappning

–      Avslutning

Med koppling till varje ämne som tas upp kommer eleverna få en uppgift till kommande lektion. De får gärna föra dagbok över sina insikter. 

 

Vill du veta mer om projektet kontakta Lena Eliasson, lärare i biologi och kemi, 
FaR-ledare och instruktör i Rosenrörelser (Easy Movements).

lena.eliasson@halsoframjandet.se, 070-651 2527

www. halsoframjandet.se